כל אחד והטקס שלו כל אחד והטקס שלו
זירו ולימון
בקבוק קולה
כוס
קולה
קולה זירו
לימון
בקבוק זירו
פותחן